Barn-oas.nu

Leksaker för de allra minsta

Barn kring 1-2 års ålder gör stora framsteg i utvecklingen. Barnen säger sina första ord, börjar gå och förmedlar allt mer av sina känslor till omvärlden. Genom att göra samma sak om och om igen lär sig barnen att uttala vissa ord och att förstå vad som händer när de exempelvis välter en skål eller kastar en boll. Genom att förse ditt barn med ålderslämpliga leksaker kan du hjälpa dem att utvecklas samtidigt som de leker.

Leksaker för de allra minsta

Lek och lär

Eftersom barn som är mellan 1 och 2 års ålder börjar att utveckla sin sociala förmåga allt mer är det lämpligt att ge dem möjligheten att öva på nämnda förmåga. Ett sätt att stimulera barnets förmåga att förmedla sina tankar och upplevelser är genom leksaker som också stimulerar fantasin. Du kan exempelvis leka fantasilekar med utklädningskläder, en låtsastelefon eller med låtsasmat och en låtsasspis. För att stimulera barnets vilja att resa sig och att ta sina första steg kan du ge ditt barn en lära-gå-vagn som kan stödja barnet. Det finns även leksaker som är inriktade på att hjälpa ditt barn att lösa problem. En av de mest populära är lådan med klossar i olika former där hålen på locket till lådan matchar formerna på klossarna. Här får ditt barn en chans att prova sig fram för att se vilken form som passar var och barnet övar samtidigt på att se skillnad på former och färger.

Lek tillsammans med ditt barn

Du är ditt barns första och främsta lärare. Ditt barn kommer att härma dig, det du gör och det du säger. För att stimulera ditt barns utveckling såväl socialt som kommunikativt kan du leka tillsammans med den lille. På så vis kan du såväl undervisa barnen som dela upplevelsen av glädjen i leken med dem. Handdockor brukar kunna vara mycket uppskattat och stimulerar både tal och fantasi hos ditt barn. Med hjälp av pekböcker kan du utvidga ditt barns ordförråd och samtidigt få en uppfattning om vad ditt barn tycks uppskatta. Pekar barnet mest ivrigt på en katt eller en hund? Tillsammans har du och ditt barn många roliga och lärorika timmar framför er.