Barn-oas.nu

Hur ska man tänka kring skärmtid för barn?

Det finns många råd och rön när det gäller barn och skärmtid. Det är en klassisk fråga som verkligen engagerar människor och kan skapa en vild debatt mellan de som är av olika åsikter. Var och en gör naturligtvis som de vill när det gäller de egna barnen men vad säger egentligen experter och forskning om skärmtid för våra minstingar? Är det bra eller dåligt? Utvecklande eller hämmande? Och hur mycket tid framför en skärm är egentligen acceptabelt och när blir det för mycket?

Om du är en förälder som tillåter ditt barn skärmtid är det naturligtvis bra att utnyttja denna tid på ett positivt och produktivt sätt. Ett idé är att att använda tiden till att göra något gemensamt med ditt barn. Ni kan till exempel titta på barnprogram eller spela spel. På nätet finns det massor av olika spel, även olika appar som kan ge dig tips om var ni kan spela till exempel lotto. Det finns också massor av olika appar som fokuserar på lärande och barns utveckling.

Hur ska man tänka kring skärmtid för barn?

Om detta tvistar de lärde

Barn och skärmtid är en diskussion som funnits ända sedan TV:n introducerades i de svenska hemmen i slutet på 50-talet. Idag är frågan om något ännu mer aktuell tack vare den explosionsartade tekniska utveckling som skett under de senaste decennierna. Allt större del av våra liv levs via olika enheter så som telefoner, surfplattor, TV och datorer. Så det är inte så konstigt att barnen ständigt exponeras för skärmbaserad stimuli. WHO:s riktlinjer säger att barn under två år inte skall ha någon skärmtid men det finns inte någon forskning som stöder denna tes.

Skärmtid kan vara en nödvändighet

Många forskare hävdar tvärtom att barn måste bekanta sig med teknik i en tidig ålder för att hänga med i utvecklingen och för att kunna vara en del av ett större socialt sammanhang. De menar att vad barnen tittar på är viktigare än hur länge de tittar. Barn har egentligen inget behov av skärmtid men detta innebär inte automatiskt att det är skadligt. Det bästa rådet forskarna kan ge är att föräldrar skall använda sunt förnuft. De känner sitt barn bäst och kan interagera skärmanvändandet i det vardagliga livet på ett väl avvägt sätt.